Ruimte voor Internationale Samenwerking MET het Onderwijs

PIE netwerkevenement, 4 juli 2024, 13.00 – 17.00 uur

ISS Den Haag

 

In juli 2024 verwachten we een nieuw Nederlands kabinet. Wij hopen dan meer te weten over de beleid- en budgettaire ruimte voor het Nederlandse Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerkings-beleid. Tijdens dit netwerkevenement nodigt PIE de sprekers en het publiek uit om actief hun mening te delen. Over hoe onderwijs, onderzoek en capaciteitsopbouw effectieve instrumenten kunnen blijven voor het BHOS-beleid. Hoe ver kunnen we als individuele kennisinstellingen en als vereniging PIE trouw blijven aan onze missie & visie? Hoe ver kunnen we dit oprekken binnen de beperkingen van het Nederlandse overheidsbeleid? Er zijn geen gemakkelijke antwoorden noch gemakkelijke oplossingen. Vandaar een uitnodiging om de dialoog met elkaar te blijven voeren.

De Chatham House-regels zijn van toepassing op dit evenement. Een deelnemer mag de inhoud van het evenement bespreken in de buitenwereld, maar mag niet bespreken wat een specifieke persoon heeft gezegd.

 

Programma

12.45 – 13.15 uur:         Inloop

 

13.15 – 13.30 uur          Opening en introductie van het programma

 

Welkomstwoord van Ruard Ganzevoort, Rector International Institute of Social Studies, part of Erasmus University Rotterdam

Introductie programma door William Sanchez, Lid van het PIE-bestuur, Saxion UAS

 

13.30 – 14.00 uur           Best practices: Green Village Vietnam – Marjan Kreijns, TUDelft

In Nederland, maar ook in de rest van de wereld, staan wij voor een aantal hele grote uitdagingen. Om Nederland klimaatbestendig te maken en de energietransitie en de circulaire economie een boost te geven, is het belangrijk om met slimme oplossingen te komen. Marjan Kreijns, directeur Green Village, deelt haar ervaring over waarom het noodzakelijk is dat een grote diversiteit aan ondernemers, (internationale) wetenschappers, studenten en overheden blijven samenwerken om innovatieve concepten voor de Nederlandse water- en deltatechnologiesector te ontwikkelen, te testen, te verbeteren en te demonstreren.

 

 

14.00 – 14.30 uur          Verhalen van verandering: Hoe kun je met internationaal onderwijssamenwerking een groot verschil maken? –  Sara Kinsbergen (Radboud Universiteit)

Zijn de bezuinigingen op internationalisering van hoger onderwijs een vloek of een zege? Hoe zullen de bezuinigingen op ontwikkelingssamenwerking onderwijsprogramma’s op het gebied van internationale samenwerking beïnvloeden? Hoe willen en kunnen we op eigentijdse wijze invulling geven aan internationalisering van onderwijsprogramma’s? Wat zijn mogelijkheden voor innovatie en welke drempels moeten we daarvoor misschien overbruggen?

 

14.30 – 14.45 uur: Koffie- en theepauze

 

14.45 – 15.45 uur          Verantwoord internationale samenwerking, vecht of vlucht?

Moderator: William Sanchez, Lid van het PIE-bestuur, Saxion UAS.

Nederland heeft een goede internationale reputatie opgebouwd in buitenlands beleid en ontwikkelingssamenwerking door jarenlang hoogwaardige hulp te bieden. Voor een relatief klein land is dit van aanzienlijke waarde voor onze mondiale positie. Tot nu toe heeft onze sterke staat van dienst in de capaciteitsopbouw, onze manier van innoveren met bedrijven en onze internationale netwerken bieden komen Nederland en Nederlandse belangen ten goede door een positief profiel te creëren voor onze zakelijke, onderzoeks- en onderwijssector. In het licht van nieuwe beleids- en financiële prioriteiten binnen het Nederlandse Buitenlandse en ontwikkelingssamenwerkingsbeleid, is het tijd om na te denken over herpositionering. Hoe kunnen Nederlandse kenniscoalities het BHOS-beleid blijven gebruiken om extra invloed toe te voegen aan ons buitenlandsbeleid, om internationaal sociale waarden zoals veiligheid te ondersteunen en internationale handel te bevorderen?

 

15.45 – 16.00 uur: Afsluiting en vooruitblik

16.00 – 17.00 uur: Borrel en toast op de zomervakantie

 

Aanmelden voor 27 juni bij Marleen v.d. Kooij pie@pieonline.nl