Platform for International Education

Zaken doen in het Zuiden

Samenwerking bedrijfsleven & kennisinstellingen voor succesvol ondernemerschap in opkomende markten in Afrika, Latijns Amerika en Azie

Op woensdag 25 september 2013 stond zaken doen in het Zuiden centraal. Tijdens verschillende interactieve sessies gingen bedrijven en kenniscentra, zoals Erasmus Universiteit Rotterdam, TU Delft, Oranjewoud en ALE nader in op de succesfactoren voor ondernemen in opkomende markten in Afrika, Latijns Amerika en Azië. Ondernemers ontmoetten Nederlandse kennisinstellingen met wereldwijde alumni netwerken van in Nederland opgeleide professionals uit het Zuiden en collega ondernemers die al actief zijn in de opkomende markten.

Naast netwerken, maakten de ondernemers op de markt ook concrete vervolgafspraken of formuleerden zij ideeën voor Publiek Private Partnerships of projecten die mogelijk gefinancierd kunnen worden uit een van de programma's en regelingen van AgentschapNL. Op deze interactieve netwerkmarkt, bracht marktmeester Marcia Luyten vraag en aanbod op dynamische wijze samen.

Folder

There are currently 0 users online.